Raketten

Raketten er en 0-6 års institution, som ligger i Nykøbing Sjællands bymidte. Børnehavebørnene er fordelt på to stuer: Myretuen og Astronauterne. Vi har også en vuggestue, som hedder Stjernen.

Raketten er en 0-6 års institution, som ligger i Nykøbing Sjællands bymidte. Børnehavebørnene er fordelt på to stuer: Myretuen og Astronauterne. Vi har også en vuggestue, som hedder Stjernen.

Raketten er en institution med Mild specialisering, og vi har derfor seks pladser til børn med særlige behov.

Praktisk information

Selvom alle daginstitutioner i Odsherred Kommune er forskellige, er der alligevel en del, der gælder for os alle. Det kan du læse mere om på siden:

Herunder kan du se de praktiske oplysninger der er særlige for Raketten.

Særlig praktisk for Raketten

Årshjul for Raketten 2023

Årshjul 2023

Se hvad vi laver hen over året ...
Raketten Årshjul 2024

Om os

Ny styrket læreplan

Nogle af de centrale elementer i den nye pædagogiske læreplan er, at børnenes egen nysgerrighed, børnefællesskaber og leg skal være styrende i det pædagogiske arbejde. Og at der er potentiale for pædagogik og læring i alle typer situationer - også fx bleskift, frokost, leg og på gåturen. 

De seks fokuspunkter er: 

  1. Alsidig personlig udvikling
  2. Natur, udeliv og science
  3. Kommunikation og sprog
  4. Kultur, æstetik og fællesskab
  5. Krop, sanser og bevægelse
  6. Social udvikling

Tilsynsrapport

Ifølge Dagtilbudsloven skal kommunalbestyrelsen føre tilsyn med indholdet i dagtilbud, og den måde opgaverne udføres på. Tilsynet indgår som en del af kommunalbestyrelsens overordnede ansvar for kvalitetsudvikling inden for dagtilbudslovens rammer. I praksis er tilsynsopgaven delegeret til forvaltningen. Der er benyttet tre former for tilsyn: et årligt uanmeldt tilsyn, et opfølgende tilsyn og et skærpet tilsyn. Forvaltningen træffer beslutning om opfølgende tilsyn, hvis det almindelige tilsyn giver anledning til særlig opmærksomhed fx omkring kvaliteten i dagtilbuddet, ny leder, leder med længerevarende sygemelding eller højt sygefravær blandt personalet, der påvirker driften og den pædagogiske kvalitet mv. Er der tale om opfølgende eller skærpet tilsyn, understøttes det af oplysninger om planer for tiltag og en tidshorisont for, hvornår ændringerne senest skal være gennemført. En tilsynsrapport er offentlig tilgængelig på hjemmesiden, indtil den afløses af den næste rapport.
Tilsynsrapport 2020-2021 Raketten

Kontakt

Fremmøde

Du kan ringe til os på 59 91 29 17.

Savværksvej 1 B, 4500 Nykøbing Sj
Mandag
kl. 6.00-17.00
Tirsdag
kl. 6.00-17.00
Onsdag
kl. 6.00-17.00
Torsdag
kl. 6.00-17.00
Fredag
kl. 6.00-15.30

Send digital post

Hvis du sender mail der indeholder personfølsomme oplysninger, skal du sende som Digital Post.

Digital post
Kræver MitID

Send almindelig mail

Hvis du sender mail der IKKE indeholder personfølsomme oplysninger, kan du sende til Rakettens e-mail.