- en del af Odsherred Kommune
IT
børn der tager billeder i skoven med ipads

Børnene er nysgerrige på IT og det fylder meget i dagligdagen, så derfor bestemte vi os for at støtte børnene i deres digitale dannelse.

Vi har indkøbt mange ipads, som gør det muligt at inddrage It i forskellige aktiviteter, så børnene får et kendskab til den digitale verden inden de starter i skole.

Vi bruger også It i leg, det kan f.eks. være en fangeleg, hvor man først er fanget, når barnet er taget med ipadens kamera, eller brug af QR koder, som vi bruger til sanglege og bevægelse.

Vi afholder et tema som vi kalder for fortælleruger, her er der fokus på sprog og sprogtilegnelse, men også natur og It. Børnene tager f.eks i skoven graver i skovens bund efter dyr, som vi undersøger og tager billeder af, nå vi kommer tilbage til Raketten slår vi op i vores naturbøger eller googler interessante informationer om dyrene. Derefter laver vi måske dyrene i papmache og laver en fortælling om disse dyr som vi optager på Ipad. i Slutning af processen laver vi en biograf, hvor alle børn kommer og viser deres fortællinger på vores storskærm, og selvfølgelig er der billet, saftevand og popcorn når vi skal i biffen.