- en del af Odsherred Kommune
Årsberetning fra formanden

Her kan du læse formandens årsberetning for året 2014 og 2015

Rigtig hjertelig velkommen til Rakettens generalforsamling. Jeg vil den næste times tid (Joke) fortælle lidt om Raketten, samt hvad der er sket i bestyrelsen.

Indledning

Hvad laver vi i forældrebestyrelsen på Raketten, ja, vi får driftsinformation, vi hører om fremtidige beslutninger vedr. ledelse, hvordan børnene passes, hvilke mål pædagogerne sætter osv. Vi er med til at lave høringssvar til kommunen, det kan f.eks. være (Budget besparelser, bestyrelsens svar på hvor der evt. skal spares som så sendes til kommunen, Vores ”forældresvar” på hvordan institutionerne i kommunen skal være). Bestyrelsen står for den årlige lygtefest, vi hjælper til ved sommerfesten. Har i det forgangne år hjulpet til med Høstfest, samt legepladsdag.

Bestyrelsen har også været med til at ønske hvordan de sidste nye personaleændringer kunne være.

Desuden er bestyrelsen med til at beslutte principper for det pædagogiske arbejde på Raketten.

Vi har i 2014/2015 bl.a. afholdt:

7 bestyrelsesmøder, 2 aftenmøder omkring bestyrelsesarbejde (4 medlemmer), 1 kursusaften(Med forældrebestyrelser fra hele kommunen), 1 informationsmøde omkring strukturændringer på børneområdet i kommunens institutioner. Samt 1 ”mød bestyrelsen”.

Alle møder varer fra 19:00 til ca. 21.00.

Lavet 3 hørringssvar.

Hvad sker der i Raketten

Siden sidste generalforsamling, har vi sagt farvel til 32 skolebørn i 2014. Og vi har lige sendt 30 nye skolebørn afsted. Stort held og lykke til dem . Vi har PT ___ enheder på Raketten, som fordeler sig på __ Vuggestuebørn og __ Børnehavebørn.

I juni måned 2014, var der sommerfest med optræden af alle børnene i Raketten i forestillingen ”Den flyvende kuffert/Klods Hans” Selve forberedelserne fra Pædagogerne´s side startede allerede i april 2014, og børnene startede forberedelser i maj måned 2014. Torsdag den 19. juni 2014, var der generalprøve for andre institutioner, plejehjemmet, og det gik bare rigtig godt. Om fredagen var der opvisning for forældrene, søskende og bedsteforældre, og det gik bare så godt, stor stor ros fra bestyrelsen til børnene og ikke mindst personalet for god planlægning og udførelse I år vil sommerfesten være den 12. juni, og stykket i år vil være Frøkongen.

I August måned 2014 var hele Raketten for anden gang på Koloni, på Ellinge Lyng, i tre dage, hvor de kommende skolebørn havde overnatning alle dagene (Første gang). Af det som jeg har hørt fra forældre var det en succes med Kolonien.

I År vil der være Turdage ud af huset fra den 2. til den 4. november.

Som noget helt nyt prøvede vi i 2014, at ligge den årlige arbejdsdag på Raketten, på en fredag, hvor der efterfølgende var helstegt pattegris. Det var en kæmpe succes, der kom rigtig mange forældre, og tilbagemeldingerne gik på at det var godt det lå en fredag, da mange har booket weekenderne. Så vil vi i bestyrelsen igen i år, holde denne dag en fredag.

Igen vil jeg sige at hvis man tænker, ”vi betaler for at få passet vores børn”, så kan jeg sagtens følge jer, men prøv at vende den om, tænk det sociale i det, man møder forældre på en anden måde, man har ikke travlt med at hente børn og lign., man får mulighed for at skabe nye relationer.

I oktober 2014 holdte Raketten høstfest, som var en lørdag, hvor der var boder, som pædagogerne have lavet boder, hvor man bl.a. kunne man kaste med bolde, så der røg flødeboller af sted og der var det munter køkken Det var en stor succes, som også vil blive gentaget i 2015.

I november havde bestyrelsen arrangeret lygtefest, hvor vi mødes i Raketten, og går samlet ned gennem gaden, og ned til plejehjemmet, og synger for de gamle. Alle børn har lygter med, som de har lavet i vuggestuen/børnehaven. En tradition som vi i den siddende bestyrelsen gerne videreføre. Dette vil i år være den 2. november 2015.

I december var Julemanden forbi alle husene, og dele lidt gaver ud. Han vil også komme i år den 15. december.

Hen over året, kører der:

  • Sproggrupper (1 dag ugentligt i perioder af ca. 10 uger, hvor der sættes ekstra ind for udvikling af barnets sprog, sker kun i samarbejde med forældre/personale).

  • Motorikgrupper (I de grupper løbes, hoppes, danses osv.).

  • Natur og Science grupper(Helt laves der naturforsøg, naturen undersøges, Science er begreb for forsøg, som skal være med til at børnene vil udvikle ”forskertrang”) som kører på tværs af alle husene.

  • Fortælleruge (Hvor der er blevet fortalt historier, for børnene).

  • Skolegruppen (De kommende skolebørn har fra jan – april gået i skolegruppe, besøgt skolen, lært at spise mad ”på tid”, haft frikvarterer osv).

Opdelingen foregå i aldersniveau. Her kommer børnene sammen med nogle andre børn, som de ikke lige ser hver dag, men det styrker deres relationer på kryds og tværs i husene, så de bliver bedre og bedre rustet til skoletiden, som jo kommer på et eller andet tidspunkt.

Hen over året har der også været bedsteforældredag, kaffeeftermiddage, fastelavn, Sankt Hans, Halloween.

Alle fælles for hele Raketten. Dette skal ses som, værende at man ikke skal bruge så mange pædagogtimer på planlægning, eks. Der er kun en der skal købe fastelavnstønder osv. Og for børnene betyder det at de skal slå katten af tønden med jævnaldrende, og ikke 3 – 6 årige. Samtidig får vi forældre mulighed for at danne relationer på tværs af husene, som kan gøre det meget nemmere når, vores børn starter i skole. Og det samme gælder selvfølgelig for børnene.

Vi har pt 5 pædagoger på barsel, så det må siges at personalet på raketten går foran med at øge børnetallet i Kommunen

Der var sidste sommer en udfordring fra ledelsens side omkring planlægning af personalets ferie, som bliver gjort ud fra tilbagemeldinger fra forældrene om hvornår deres børn skulle have ferie/ikke ferie. Tilmeldingen var god, men desværre var der dage hvor 50% af de tilmeldte børn ikke dukkede op, det resulterede i at personalet fik rykket rundt på ferie, hvor de måske i første omgang ikke havde kunne få og at noget personale først kunne holde når børnene var tilbage. Derfor har vi en bøn fra bestyrelsen, om at man melder sit barn til det pasning som man faktisk har brug for, så personalet kan få mange af deres ønsker opfyldt, og vi kan få af hvilket så meget ferie som muligt i sommerferien

Afslutning

Så har jeg været lidt rundt om, hvad der er sket på Raketten i 2014/2015 samt bestyrelsens arbejde. Til allersidst vil bestyrelsen gerne give en stor stor tak og kæmpe ros til dem, som egentlig er skyld i at, alt det her sker for vores dejlige børn, og at de bliver klædt på til fremtidige udfordringer, nemlig Personalet (Synes derfor at vi skal give dem en stor hånd).

I forord til valg til bestyrelsen har vi i bestyrelsen taget ved lære af sidste års generalforsamling, hvor der kom lidt kritik af ”valget”. Vi valgte derfor i bestyrelsen at holde en dag ”Kom og mød bestyrelsen”, hvor man kunne høre om hvad det er at sidde i bestyrelsen, samt at vi i år gerne vil gøre brug af nogle ”hjælpe hænder” Vi har derfor lavet nogle seddeler, hvor man kan tilbyde sin hjælp til arrangementerne, i Raketten. Disse er her, og vil de næste par uger være i husene. Så hold jer endelig ikke tilbage.